For pictures and results, please click the logos. Enjoy.

KENTUCKY 2022

KY22-LOGO

MINNESOTA 2021

MN-20

WASHINGTON 2019

WA19

PENNSYLVANIA 2018

Logo_PA-18_DDGA

UTAH 2017

INDIANA 2016

GEORGIA 2015

CALIFORNIA 2014

ILLINOIS 2013

WASHINGTON 2012

wa12-logo

TEXAS 2011

VERMONT 2010

ILLINOIS 2009

SIPAPU 2008

OREGON 2007

PAW PAW 2006

wv06-logo

MINNESOTA 2005

mn05-logo

GEORGIA 2004

ga04

CALIFORNIA 2003

ca03-logo

COLORADO 2002

TEXAS 2001